Kakovost

Izpolnjujemo najvišje zahteve kakovosti za obdelavo vseh vrst površin. 

Vedno smo osredotočeni na doseganje najvišjih stopenj zadovoljstva kupcev z nenehnim razvojem in izboljševanjem našega sistema kakovosti. Delujemo v skladu s standardom ISO 9001: 2015, pri čemer so naša glavna vodila:

  • doseganje odličnosti pri izvajanju projektov, kakovosti, zanesljivosti, varnosti in operativni učinkovitosti,
  • nenehno povečevanje konkurenčnosti in dobičkonosne rasti,
  • vključevanje naprednih tehnologij v proizvodnji proces.

Certifikati

Klikni za povečavo

Varstvo okolja

V podjetju Blast Tehnik se zavedamo, da z našo dejavnostjo lahko pozitivno vplivamo na varovanje okolja. Vsakega projekta se lotevamo z zahtevo po minimalnem vplivu na okolje, zato za naročnika pripravimo in dokumentiramo postopek, iz katerega je razviden vpliv na okolje.

Pri izvajanju dejavnosti zmanjšujemo neugodne vplive na okolje na najnižjo možno stopnjo:

  • s ciljno izbiro materialov za obdelavo,
  • s tehnično dovršenimi storitvami,
  • s strokovnim vzdrževanjem opreme,
  • z ustreznimi filtrirnimi sistemi in sprotnim odsesavanjem prahu iz zraka,
  • z recikliranjem peskalnih medijev in pravilnim ravnanjem z odpadki.

Vključeni smo v sistem evidentiranja gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvajamo ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov (certifikat 112117 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS).

Upoštevamo vse veljavne predpise na področju kakovosti, zdravja, varnosti in okolja. Pridobljena imamo ustrezna dovoljenja, soglasja, registracije in certifikate. Delujemo v skladu s standardom ISO 14001:2015, ki nam daje smernice, kako upoštevati vse vidike poslovanja za zmanjšanje vplivov na okolje.

Prevzemamo odgovornost glede družbenih, ekoloških in etičnih standardov ter tako uveljavljamo načela trajnostnega razvoja pri svojem poslovanju.
Zavezani smo nenehnemu izboljševanju učinkovitosti na področju zdravja, varnosti in varstva okolja.

Certifikati

Klikni za povečavo