Študije primerov

Obnova klimatov

Demontaža iz objekta, razstavljanje klimata, peskanje in barvanje ohišij, menjava obrabljenih vitalnih delov, balansiranje rotorja, sestavljanje ter montaža in testni zagon.

Sanacija notranjosti rezervoarja

Peskanje (kvalitete Sa 2,5) in barvanje rezervoarja s sprotnim odsesavanjem, kar preprečuje kontaminacijo okolja. Nanos 2-komponentne epoksi barve po airless metodi, barva je odporna na topila in v stiku z vodo neoporečna.

Sanacija cevovodov pitne vode

Sanacija vodovodnih cevi (dolžine 300m) brez izkopa in klasičnih gradbenih del.

Obnova naprave za izdelavo tablet - tabletirka

Celovita obnova starejše naprave za izdelavo tablet.