Tehnologija čiščenja - suhi led

Tehnologija čiščenja s suhim ledom (suhi led) zagotavlja celovit, popolnoma suh (brez vode) in učinkovit postopek čiščenja izdelkov, strojev, opreme ali proizvodnje.

Proces je prilagodljiv glede na obdelovano površino. Tehnologijo čiščenja ločimo na čiščenje s suhim ledom in suhim snegom. Suhi sneg uporabljamo pri čiščenju občutljivih površin. Suhi led drobimo na manjše delce (velikosti od 0,2 mm do 1,6 mm) ter uporabljamo nižji tlak (od 1,5 bara do 6 barov).

Suhi led - prikaz delovanja

Shematski prikaz, kako poteka čiščenje s suhim ledom. Pri postopku ni uporabljene vode. Samo suhi led.

Suhi led uporabljamo pri čiščenju trdovratnejših nečistoč na manj občutljivih površinah. Uporablja se suhi led velikosti 3 mm in tlak od 5 do 14 barov. Pri najbolj zahtevnih čiščenjih pelete suhega ledu s pomočjo komprimiranega zraka (do 14 barov) pospešujemo tudi preko nadzvočne hitrosti (1300km/h). Te udarjajo na površino z nečistočami in tako dosežemo visok učinek čiščenja, ob čemer se tvorijo trije pojavi.

Čiščenje s suhim ledom

 • Kinetični učinek. Prenos energije se zgodi v trenutku, ko suhi led z visoko hitrostjo trči ob površino z nečistočo. Peleta prebije nečistočo, prenos energije pa povzroči neabrazivno odstopanje nečistoč iz površine. 
 • Termalni šok. Mikro termalni šok se pojavi med površino in nečistočami na mestu trka, to povzroči mikro razpokanje nečistoče, luščenje in s tem povečuje čistilni učinek.
 • Sublimacija. Po udarcu se trdne pelete suhega ledu pretvorijo v plin, kar imenujemo sublimacija. Suhi led ekspandira (se poveča za 800%), povzroči mikro eksplozije, katere še dodatno odstranjujejo plasti nečistoč.

Čiščenje s suhim ledom.

Shematski prikaz postopka - čiščenje s suhim ledom. Rezultat, kjer uporabljamo suhi led, je čista in nepoškodovana površina.

Čiščenje s suhim ledom skrajša postopek čiščenja in neposredno vpliva na stroške ter produktivnost, saj v večini primerov ni potrebno izvesti demontaže, zaščite ter ponovne montaže proizvodnih linij in naprav. V večini primerov se čiščenje s suhim ledom izvede neposredno na lokaciji.

Ker je postopek popolnoma suh, se ga (suhi led) lahko uporabi na vseh električnih in mehanskih napravah, ki so po čiščenju takoj primerne za ponovno uporabo oz. zagon. Metoda je neabrazivna. Ob čiščenju ne nastanejo sekundarni odpadki ali kemični ostanki, zato jo lahko uporabimo na občutljivih ter vitalnih delih naprav/strojev.

Kaj je suhi led?

 • Suhi led je ogljikov dioksid (CO2) v trdem agregatnem stanju, s temperaturo -78,5°C.
 • Suhi led izdelujemo v standardizirani velikosti premera 3 mm in naključnih dolžin.
 • Za občutljive in zahtevne površine led pretvorimo v suhi sneg, tako da ga zdrobimo v namenskem stroju, in sicer na granulacijo 0,2 mm.
 • Je brez vonja in okusa ter je bakterijsko neoporečen.
 • Sublimira že pri -78,48°C, zato se suhi led pri sobnih pogojih hitro uplini.
 • Tipična sublimacija suhega ledu v zabojih, ki so primerni za hrambo, je od 0,05 do 15%/dan.

Suhi led - možnosti uporabe

 • Vzdrževalno čiščenje s suhim ledom
  Izvajamo specializirano čiščenje s suhim ledom proizvodnih prostorov in linij, nepremičnih ter premičnih strojev, industrijskih robotov, elektronskih naprav ipd. Vzdrževalna čiščenja se izvajajo za zagotavljanje nemotenega delovanja strojev ali linij, zaradi lažjega servisiranja, pregrevanja ali zaradi požarne varnosti.
 • Čiščenje v komorah
  V vaši proizvodnji postavimo namensko čistilno komoro za suhi led z odsesavanjem. Čiščenje s suhim ledom lahko izvajamo mi ali vaši zaposleni, ki jih ustrezno izobrazimo za učinkovito in varno delo, kjer uporabljajo suhi led.
 • Sanacijsko čiščenje s suhim ledom
  Izvede se ob nesrečah v proizvodnji (razlitja, požari ipd.) Ob neljubih dogodkih je pomembno, da se izvede hitra in učinkovita sanacija prostorov ter opreme.

Prednosti uporabe suhega ledu

V primerjavi z ostalimi peskalnimi mediji ima suhi led številne prednosti:

 • je neabraziven, nevnetljiv in elektro neprevoden,
 • pri postopku čiščenja se suhi led uplini in ostane le suha in čista površina,
 • suhi led je okolju prijazen in ne vsebuje sekundarnih onesnaževalcev,
 • zaradi čistosti in efekta razkuževanja je čiščenje s suhim ledom priporočljivo za uporabo v prehrambni, kemični in farmacevtski industriji,
 • ekonomsko ugoden, čiščenje s suhim ledom omogoča čiščenje elementov brez razstavljanja opreme, naprave ali stroja, na lokaciji delovanja,
 • suhi led je primeren tudi za čiščenje občutljivih površin – elektronska vezja.

Študije primerov uporabe suhega ledu

Oglejte si študije primerov s klikom na posamezno fotografijo.

Okolju prijazno in varno - suhi led

Čiščenje s suhim ledom je okolju prijazna tehnologija. Za izdelavo peletov suhega ledu uporabljamo recikliran ogljikov dioksid (CO2), ki je proizveden kot stranski produkt v kemijskih procesih. Uporabljamo ga za namen čiščenja in s tem postopkom dodatno ne obremenjujemo okolja.

Primerjava metode čiščenja s suhim ledom z ostalimi metodami

Metoda čiščenja s suhim ledom je s svojimi posebnimi karakteristikami učinkovita, cenovno ugodna in okolju prijazna rešitev.

Metoda Abraziven Sekundarni odpadki Okolju prijazno Strupeno Električno prevoden
Suhi led NE NE DA NE NE
Peskanje DA DA NE * NE
Mikrokovanje DA DA DA * NE
Lasersko čiščenje NE NE DA * DA
Visokotlačno pranje NE DA NE * DA
Kemično čiščenje NE DA NE DA N/A
Ročno orodje DA NE N/A N/A N/A
* Ob stiku se tradicionalni materiali za peskanje onesnažijo, kadar se uporabljajo za čiščenje nevarnih snovi in predmetov. Ti materiali se nato razvrstijo med strupene odpadke in zahtevajo ustrezno in varno odstranjevanje. Zaradi zavedanja pomembnosti varovanja okolja smo zavezani z okoljskim certifikatom ISO 14001.
Se želite pogovoriti o vašem projektu?
Vpišite vaše podatke in kontaktirali vas bomo takoj, ko bo to mogoče.